แบ่งปันน้ำใจต้านภัยหนาว เที่ยวเมืองสามหมอก ชมดอกบัวตอง ครั้งที่ 5

 แบ่งปันน้ำใจต้านภัยหนาว เที่ยวเมืองสามหมอก ชมดอกบัวตอง ครั้งที่ 5

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ธค. 60 เวลา 19’00 น. รถพร้อมออกเดินทาง ณ จุดนัดพบ

วันที่ 2 ธค. 60 วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน / สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย / หมู่บ้านสันติชล

ชมวิถีชีวิตและกำแพงเมืองจีนจำลอง ของชาวจีนยูนาน / ถนนคนเดิน อ.ปาย

/ เข้าที่พัก

วันที่ 3 ธค. 60 เวลา 8.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจต้านภัยหนาว

วัดพระธาตุดอยกองมู / ถนนคนเดิน เมืองแม่ฮ่องสอน / เข้าที่พัก

วันที่ 4 ธค. 60 เวลา 5.00 น. ออกเดินทางไปชมบรรยากาศที่สวยงามและสดชื่น ของดอก

บัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ราคา 4,900.- (รวมค่าเดินทาง / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าอาหาร 9 มื้อ /ค่าประกันภัย )

สอบถามรายละเอียดการเดินทาง และสำรองที่นั่ง ที่ เล็ก 085-443-1155 / 098-269-2045

นัน 081-743-7226

โอนค่าเดินทาง ธ.กสิกรไทย # 004-8-697844 ออมทรัพย์ ชื่อ นาย สุนทร เพชรใสดี

ธ. กรุงศรี # 345-101-4046 ออมทรัพย์ ชื่อ นาย สุนทร เพชรใสดี

กรุณาส่งรูปในโอนเงิน และ คำนำหน้าชื่อ ,ชื่อ , นามสกุล , เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อทำประกันภัย

ได้ที่ E mail ; suriyaporntour@gmail.com

Line ID; 0854431155

Facebook; สุนทร เพชรใสดี

 สอบถามรายละเอียดการเดินทาง และสำรองที่นั่ง ที่

เล็ก 085-443-1155 / 098-269-2045

นัน 081-743-7226โอนค่าเดินทาง ธ.กสิกรไทย # 004-8-697844 ออมทรัพย์ ชื่อ นาย สุนทร เพชรใสดี

ธ. กรุงศรี # 345-101-4046 ออมทรัพย์ ชื่อ นาย สุนทร เพชรใสดี

กรุณาส่งรูปในโอนเงิน และ คำนำหน้าชื่อ ,ชื่อ , นามสกุล , เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อทำประกันภัย

ได้ที่ E mail ; suriyaporntour@gmail.com

Line ID; 0854431155

Facebook; สุนทร เพชรใสดี

10 พฤศจิกายน 2560 จำนวนคนดู 569

  สุนทร เพชรใสดี
  แฟนเพจ สุริยาพรทัวร์
  ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 12/02472


  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 085-443-1155 คุณเล็ก


  ออกแบบโดย touronthai