แอ่วน่าน ม่วนอ๋กม่วนใจ๋ สไตล์ลึกซึ้ง

 สุริยาพรทัวร์ ทริป แอ่วน่าน ม่วนอ๋กม่วนใจ๋ สไตล์ลึกซึ้ง
ทริปนี้ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับคนน่าฮัก น่าน….ไง เมืองน่าฮักอีกแห่งหนึ่ง ที่ไม่ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม วิถีชีวิตคนเมืองน่าน ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้คงไว้แบบเดิม ๆ ให้เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายแบบชุมชนที่เรียบง่าย น่าอยู่ และ น่าเที่ยว พร้อมแล้วไปกันเลย…….
วันแรก
เวลา 20.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง ณ จุดนัดพบ

วันที่สอง
เรามาถึงน่านเช้าตรู่ เตรียมตัวกันแล้ว ไปเที่ยว ตลาดเช้าเมืองน่าน เป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ สินค้าของฝาก อาหารถิ่นทั้งของคาวของหวาน รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
เวลา 8.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดหนองบัว อ. ท่าวังผา เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ภาพจิตรกรรมโดดเด่น สวยงาม (วาดโดย หนานบัวผัน) สร้างในปี พ.ศ. 2405 ภายในวัดได้จัดการแสดงศิลปทางดนตรี การฟ้อน จัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอมือไทยลื้อ เครื่องใช้ต่าง ๆ รับประทานอาหารกลางวัน (1) อิ่มอร่อยกับข้าวซอยร้านชื่อดัง แก้ง่วงกัน ที่ร้านกาแฟ ภูฟ้า ริมน้ำน่าน สนุกสนานกับการ นั่งรถรางชมบรรยากาศรอบเมืองน่าน
เราไปเที่ยวต่อกันที่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี 2139 วัดเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบจัตุรมุข มีพญานาคตัวใหญ่ 2 ตัวเทินพระอุโบสถไว้ตรงกลาง ภายในประดิษฐานพระประทาน 4 องค์ หันหน้าออกทั้ง 4 ทิศ งดงามมาก ชมจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถชื่อดัง ปู่ม่านย่าม่าน วาดโดย หนานบัวผัน
วัดช้างค้ำ (วัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง ) สร้างในปี พ.ศ.-1949 ในสมัยเจ้าปู่ เข่งจุดเด่นของวัดนี้คือ เจดีย์ทรงลังกา มีรูปช้างครีงตัวเทินพระธาตุ ไว้ด้านละ 5 เชือก ที่มุมทั้งสี่ อีกมุมละ 1 เชือก ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ชื่อว่า พระพุทธนันทบุรี-ศรีศากยมุนี สมัยปลายกรุงสุโขทัย และที่พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน โดยช่างสกุลน่าน มีพุทธลักษณะงดงามมาก
วัดมิ่งเมือง (ศาลหลักเมืองน่าน) เดิมเป็นวัดร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2400 ในสมัย เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้มาบูรณะและตั้งชื่อใหม่ว่า วัดมิ่งเมือง ตามที่ได้พบเสาหลักเมืองต้นใหญ่มากขนาดสองคนโอบ อยู่ในบริเวณวัดนี้ ด้านหลังเสาหลักเมือง มีโบสถ์ที่งดงาม ทั้งภายในและภายนอก
เราไปชิลกันต่อที่ วัดพระธาตุเขาน้อย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2030 ในสมัยเจ้าปู่เข่ง วัดตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย องค์พระธาตุสร้างด้วยศิลปะแบบพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดดเด่นที่ พระยืนองค์ใหญ่ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ปางประทานพร มีจุดชมวิวเมืองน่านที่สวยงาม ต่อจากนั้น เราจะมารับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ ถนนคนเดินเมืองน่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก(2) เวลา 8.00 น. พร้อมออกเดินทางไปสักการะ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน สร้างขึ้นปี พ.ศ. 1891 ในสมัยพญาการเมืองภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะ ช่างสกุลน่าน และยังมี วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระพุทธไสยาสย์ และ บันไดนาค
พิพิธภัณฑสถาน-แห่งชาติน่าน (หอคำ) สร้างในปี พ.ศ. 2475 เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆ งาช้างดำ ถือว่าเป็นวัตถุมงคล คู่บ้านคู่เมืองน่าน และห้ามพลาด กับการถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ซุ้มดอกลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑ์นะครับ รับประทานอาหารกลางวัน (3) แวะซื้อของฝากระหว่างทาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ราคาท่านละ 3,900.-(คิดรวม ค่าเดินทาง / ที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 2 ท่าน) / ค่าอาหาร 3 มื้อตาม รายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่าประกันภัย )
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ที่
เล็ก 085-443-1155 / 098-269-2045 นัน 081-734-7226
รายละเอียดโอนเงิน
ธ. กสิการไทย # 004-8-69784-4 ออมทรัพย์ ชื่อ นายสุนทร เพชรใสดี ธ. กรุงศรี # 345-101-4046 ออมทรัพย์ ชื่อ นายสุนทร เพชรใสดี
กรุณาส่งใบโอนเงิน ,คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เลขประจำตัว 13 หลัก ที่ Email :suriyaporntour@gmail.com
ID LIND 0854431155
Facebook สุนทร เพชรใสดี

9 กรกฏาคม 2560 จำนวนคนดู 977

  สุนทร เพชรใสดี
  แฟนเพจ สุริยาพรทัวร์
  ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 12/02472


  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 085-443-1155 คุณเล็ก


  ออกแบบโดย touronthai