ทริปไหว้พระ ภาคเหนือ 4 วัน 3 คืน

 ทัวร์ไหว้พระ 4 วัน / 3 คืน
วันแรก
เวลา 5.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง ณ จุดนัดพบ
1 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก สักการะหลวงพ่อ-พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะที่งดงามมากนอกจากนี้ยังมี พระพุทธชินสีห์,พระศรีศาสดา,พระเหลือ ล้วนเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่งสิ้น
2 วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล อีกด้วย

วันที่สอง
เวลา 8.00 น. คณะพร้อมกันเพื่อออกเดินทาง
1 พระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย องค์พระเจดีย์บุทองแบบล้านนาสีเหลืองอร่าม สวยงามมาก
2 วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
3 วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
4 วัดร่องเสือเต้น (วัดโบสถ์สีน้ำเงิน) จ.เชียงราย

วันที่สาม
เวลา 8.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง
1 วัดพระธาตุดอยตุง จ. เชียงราย พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน
ภายในพระธาตุบรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)
ของพระพุทธเจ้า
2 ตลาดแม่สาย แหล่งช็อปปิ้งสินค้าหลากหลายนานาชนิด

วันที่สี่
เวลา 8.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง
1 วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระนลาฏข้างขวา อัฐิธาตุจากพระศอด้านหน้า หลัง ของพระพุทธเจ้า ที่วิหาร และที่ซุ้มพระบาท(ไม่อนุญาตให้สตรีเข้าชม) ชมภาพพระธาตุกลับหัวได้ทั่งสองแห่ง
2 วัดพระบรมธาตุบ้านตาก จ. ตาก องค์พระบรมธาตุได้จำลองแบบจากเจดีย์ชะเวดากอง ประเทศพม่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย มีหลวงพ่อ ทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
3 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 02472
ราคา ท่านละ 7,900.- (รวม ค่าเดินทาง ,ที่พัก 3 คืน (นอนห้องละ 2 ท่าน ) , อาหาร 12 มื้อ , ค่าประกันการเดินทาง )
สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง เล็ก 085-443-1155 / 098-269-2045, นัน 081-743-7226
ชำระค่าเดินทาง ที่
ธ.กสิกรไทย # 004-8-69784-4 ออมทรัพย์ ชื่อ นายสุนทร เพชรใสดี
ธ. กรุงศรี # 345-101-4046 ออมทรัพย์ ชื่อ นายสุนทร เพชรใสดี

กรุณาส่งรูปใบโอนเงิน และ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ ,นามสกุล ,เลข13 หลัก ที่ Email ; suriyaporntour@gmail,com
Line ID 0854431155
Facebook สุนทร เพชรใสดี

9 กรกฏาคม 2560 จำนวนคนดู 351

  สุนทร เพชรใสดี
  แฟนเพจ สุริยาพรทัวร์
  ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 12/02472


  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 085-443-1155 คุณเล็ก


  ออกแบบโดย touronthai