วัดคู่บ้านคู่เมือง จ.เพชรบุรี

วัดใหญ่สุวรรณาราม  พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารที่ตั้ง ถนน พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรี มีอายุกว่า300 ตามประวัติสร้างในสมัยอยุธยา ราวปี พศ.2205 และได้รับการบูรณะและสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมภายในวัด ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าเสือครองราชย์ และอีกครั้งในรัชกาล สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เมื่อครั้งทรงเสด็จพระพาสเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามจึงเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานรวมถึงสิ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 

 ศาลาการเปรียญ ไม้สัก สมัยอยุธยาตอนปลาย ตามประวัติเล่าว่า เป็นท้องพระโรงของพระเจ้าขวัญ เมื่อพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงได้ให้รื้อย้ายมาสร้างไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อร่วมบูรณะวัดถวายสมเด็จเจ้าแตงโม แม้วันวลาจะผ่านมากว่าสองร้อยปี แต่ยังคงความงดงาม แข็งแรง สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายใน และยังสามารถใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจมาจนถึงทุกวันนี้

 บันไดทางขึ้น รูปทรงแปลกตา บ่งบอกให้ผู้มาเยือนสำรวมกายใจ ก่อนขึ้นโบราญสถานแห่งนี้

 วัดใหญ่สุวรรณารามแหล่งรวมงานศิลป์และคตินิยมสมัยอยุธยา น่าชื่นชม

 บานประตูไม้แกะสลัก ลายก้านขดงดงามอ่อนช้อย น่าชื่นชมและเรียนรู้ศึกษาประวัติความเป็นมาจากป้ายที่ทางวัดจัดแสดงไว้

 รอยขวานจามนี้มีความเป็นมา 

 

 ภายใน เป็นไม้สักทั้งหลัง พื้นไม้ ฝาประกน เสาไม้แปดเหลี่ยม ลงรักเขียบลายจิตรกรรมงดงาม ประดิษฐานบุษบกแว่นฟ้า ที่เคยใช้ประกอบพิธีในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาแล้ว

 ใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถ แสดงถึงการเป็นพระอารามหลวง โบราญสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง และ รัตนโกสิทร์ที่สร้างเพิ่มเติมเมื่อครั้งบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัย ร.๕ ล้วนมีลักษณะงดงามและคงความสมบูรณ์ให้เรียนรู้มากมาย 

 ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและ พระพุทธรูปเก่าแก่ ศิลปสมัยเชียงแสนให้ศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ 

 พระพุทธรูป ๖ นิ้ว ประดิษฐานหลังองค์พระประธานพุทธลักษณะงดงาม แต่มีลักษณะพิเศษคือที่พระบาทข้างขวามี นิ้ว ๖นิ้วซึ่งเป็นเจนารมณ์ของช่างปั้น สันนิฐานว่าอย่างไรต้องมากราบสักการะและหาคำตอบกันค่ะ

 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวัดโดยทั่วไป และยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงาม มีลวดลายเทพชุมนุม ทั้งเทวดา ยักษ์ ครุฑ ฤาษี พรหมสี่หน้า ซึ่งแต่ละภาพแสดงสีหน้าท่าทางแตกต่างกัน บางภาพมีใบหน้าเป็นชาวต่างชาติแสดงถึงการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ นับเป็นความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดอารมณ์ของช่างศิลป์บรรพชนให้ อนุชนรุ่นหลังได้รับความสุข สนุกสนานในการมาวัด มาเที่ยวเพชรบุรีครั้งหน้าห้ามพลาดวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะ

 กิจกรรม ของชาวเมืองเพชร "เพชรบุรีดีจัง สุโขสโมสร "จัดเป็นครั้งที่ 8 เพิ่งผ่านไป จัดขึ้นภายในวัดใหญ่สุวรรณารามอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมภูมิปัญญาชาวเมืองเพชร ชื่มชมวัดงาม ปีหน้าไม่พลาดค่ะ

สุริยาพรยินดีให้บริการจัดกรุ๊ปพาเที่ยวทุกทิศ ทั่วไทย เพื่อความสุข สนุกสบาย ในวันพักผ่อนของคุณ

สนใจติดต่อสอบถาม บริการ และข้อมูลการท่องเที่ยว : สุนทร เพชรใสดี Tel./Line ID 085 4431155 , สุริยาพร รัตโนภาสกุล Tel./Line ID 081 7437226

 

18 มีนาคม 2562 จำนวนคนดู 265

  สุนทร เพชรใสดี
  แฟนเพจ สุริยาพรทัวร์
  ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 12/02472


  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 085-443-1155 คุณเล็ก


  ออกแบบโดย touronthai