แต่งงานบนหลังช้าง จ.สุรินทร์

heartheartองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอแจ้งการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง"ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และใบสมัครได้

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ  โทร. 044-511-975

ลิงค์ใบสมัคร http://www.surinpao.org/index.php…

ลิงค์กำหนดการ http://www.surinpao.org/files/G3ZNSI.pdf

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์heartheart

17 มกราคม 2562 จำนวนคนดู 232

  สุนทร เพชรใสดี
  แฟนเพจ สุริยาพรทัวร์
  ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 12/02472


  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 085-443-1155 คุณเล็ก


  ออกแบบโดย touronthai